Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE WEBSITE VEREIST AANDACHT VOOR EN ALS EEN VOORWAARDE waardoor u toegang.

Het lezen en accepteren van de gebruiksovereenkomst overeenkomst en het lezen en accepteren VAN DE BEPALINGEN VAN HET PRIVACYBELEID VAN DEZE WEBSITE VEREIST ZIJN OVERWEGINGEN VOOR DE WEBSITE waarmee u dit recht op bezoek, lezen, wederverkopen, TRANSACT, verwerking van betalingen voor of met hem omgaat. Door deze website te bezoeken ERKENT U DAT ALLE GEBRUIKSVOORWAARDEN zijn uitgezonden. Alle overeenkomsten, verklaringen, toezeggingen, garanties, ACTIES OF UITSPRAKEN VAN BEZOEKER DIE AFWIJKEN VAN DEZE OVEREENKOMST WORDT GEGEVEN GEEN KRACHT OF EFFECT.

Alle personen die geen toegang hebben tot of gebruik van deze site, tenzij zij Lees en accepteer de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

Door het bekijken, bezoeken, gebruiken, WERELDVERMAARD BETALINGEN NAMENS of interactie met deze website als reseller, tussenpersoon, Affiliate marketing, klantenservice, MERCHANT SERVICE PROVIDER, uitgever, adverteerder of elke interactie OOK VERKLAART U ZICH AKKOORD MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID VAN DEZE WEBSITE. Inclusief EVENTUELE WIJZIGINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST OF AANVULLENDE BELEIDSMAATREGELEN OPGENOMEN DOOR MIDDEL VAN VERWIJZING DIE WEBSITE KAN MAKEN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN IN DE TOEKOMST.

Alle personen die de leeftijd van 18 jaar geen toegang hebben tot deze website. Als je jonger bent dan 18 jaar, is onwettig voor u te bezoeken, lezen, of INTERACTIE MET DEZE WEBSITE OF DE INHOUD DAARVAN OP ENIGE WIJZE. Deze website speciaal weigert toegang tot elk individu DAT WORDT GEDEKT DOOR HET KIND ONLINE PRIVACY ACT (COPA) van 1998.

Deze website BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DE TOEGANG TE ONTZEGGEN AAN PERSONEN OF VIEWER OM WELKE REDEN DAN OOK. Onder de voorwaarden van het privacybeleid, dat u akkoord als voorwaarde voor het bekijken van de website is toegestaan te verzamelen en opslaan van gegevens en informatie met het oog op uitsluiting en voor vele andere toepassingen.

De gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen veranderen. Bezoekers hebben een positief recht, ALS ONDERDEEL VAN DE BEHANDELING VOOR HUN TOESTEMMING OM DEZE WEBSITE TE STELLEN ZICH OP DE HOOGTE VAN WIJZIGINGEN.

Partijen bij de Gebruiksovereenkomst OVEREENKOMST

bezoekers, kijkers, gebruikers, abonnees, leden, partners, leveranciers of klanten, collectief in dit document “Bezoekers”, zijn de partijen bij deze overeenkomst. De website en haar voorganger websites eigenaren en/of exploitanten zijn partij bij deze overeenkomst, hierna te noemen “Website” Bezoekers begrijpt en erkent dat deze overeenkomst over-regels en supersecedes alle bezoekers overeenkomsten met Website, inclusief maar niet beperkt tot bezoekers eigen elektronische website gebruiksvoorwaarden privacybeleid of andere voorgestelde bindende overeenkomsten op bezoekers website.

Website verklaart verwerpt alle bezoekers website electonic overeenkomsten, inclusief maar niet beperkt tot bezoekers Algemene Voorwaarden. Deze overeenkomst is van toepassing op alle partijen. In geval van een geschil tussen de bezoeker van de Website is onderworpen aan deze overeenkomst en de toepasselijke standaard regels en wetten worden geregeld in bindende arbitrage of rechtbank van de Websites in de jurisdictie van de Websites. Alle overeenkomsten, verklaringen, toezeggingen, garanties, acties of uitspraken van bezoekers website of andere voorgestelde overeenkomst die afwijken van de bepalingen van deze overeenkomst wordt gegeven geen kracht of effect. Alle bezoekers inclusief resellers, intermediarys,dochterondernemingen, joint venture partners, uitgevers, adverteerders, online marketeers en alle gebruikers die een bezoek aan of toegang te krijgen tot deze website op geen enkele wijze onderworpen aan wederzijdse release en alle contracten of overeenkomsten niet mogen worden beëindigd om welke oorzaak of reden zonder wederzijdse schriftelijke toestemming en instemming van de website.

GEBRUIK VAN INFORMATIE VAN DEZE WEBSITE

Tenzij u het tegendeel in een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst met deze website hebt ingevoerd, hebben bezoekers, kijkers, abonnees, leden, partners of klanten niet het recht deze informatie te gebruiken in een commerciële of openbare instelling; ze hebben geen recht om te zenden, kopiëren, opslaan, afdrukken, verkopen of publiceren van alle delen van de inhoud van deze website. Door het bekijken van de inhoud van deze website gaat u akkoord deze voorwaarde van het bekijken en u erkent dat enig ongeoorloofd gebruik onrechtmatig is en tot civiele of strafrechtelijke sancties leiden kan. Nogmaals, bezoeker heeft geen enkele rechten te gebruiken de inhoud van, of delen daarvan, met inbegrip van de databases, onzichtbare pagina’s, gelinkte pagina’s, onderliggende code, of andere intellectuele eigendomsrechten, de site kan bevatten, om welke reden dan voor welk gebruik dan ook. Niets. Bezoeker stemt in met schadevergoeding in het bedrag van U.S.$100,000 naast kosten en de werkelijke schadevergoeding wegens schending van deze bepaling. Bezoeker garandeert dat hij of zij begrijpt dat de aanvaarding van deze bepaling een voorwaarde van het bekijken is en dat bekijken acceptatie betekent.

EIGENDOM VAN DE WEBSITE OF HET RECHT OP GEBRUIK, VERKOPEN, PUBLICEREN INHOUD VAN DEZE WEBSITE

De website en de inhoud ervan zijn eigendom of in licentie gegeven door de website. Materiaal op de website moet worden geacht merkgebonden en auteursrechtelijk beschermd. Bezoekers hebben geen enkel recht in de inhoud van de site. Gebruik van de inhoud van de website om welke reden is onwettig, tenzij dit met uitdrukkelijke opdracht of toestemming van de website gebeurt.

HYPERLINKS NAAR SITE, CO-BRANDING, “FRAMING” EN REFERENCEMENT SITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de website, kan niemand hyperlink, deze site, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal) aan hen om welke reden. Verder, u bent niet toegestaan om te verwijzen naar de url (websiteadres) van deze website in een commerciële of niet-commerciële media zonder uitdrukkelijke toestemming, noch mag je ‘frame’ van de site. U stemt er uitdrukkelijk mee samen te werken met de Website te verwijderen of de-activeren van dergelijke activiteiten en aansprakelijk voor alle schade. U overeen hierbij om een schadevergoeding van US$ 100.000,00 plus kosten en de werkelijke schade voor het overtreden van deze bepaling.

DISCLAIMER VOOR DE INHOUD VAN DE SITE

De website wijst elke verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inhoud van deze website. Bezoekers neemt de alle risico’s van het bekijken, lezen, gebruik, of beroep te doen op deze informatie. Tenzij u hebben anders een uitdrukkelijke opdracht het tegendeel gevormd met de website, heeft u geen recht om te vertrouwen op enige informatie hierin als nauwkeurig. De website geeft geen dergelijke garantie.

Alles in het werk is geboekt naar dit product en het potentieel ervan nauwkeurig te vertegenwoordigen. Hoewel deze industrie een van de weinige waar men kan schrijven hun eigen check in termen van winst is, is er geen garantie dat je zal verdienen geen geld met behulp van de technieken en ideeën in deze materialen. Voorbeelden en getuigenissen in deze materialen mogen niet worden geïnterpreteerd als een belofte of garantie van inkomsten. Verdienen potentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, hun ideeën en technieken. Dit product is niet een zakelijke kans en alleen biedt advies en training over Internet en zoekmachineoptimalisatie. Dit is een nieuw product en systeem en als zodanig is er geen geschiedenis van de inkomsten uit het gebruik ervan. WE VOLGEN NIET WERKELIJKE WINST VAN DE GEBRUIKERS VAN ONZE PRODUCTEN ZOALS HETZELFDE ZOU INDRUISEN TEGEN DE GEBRUIKERS BEDRIJFSGEHEIMEN EN VERTROUWELIJKE GEGEVENS OF BEDRIJFSGEGEVENS. DE INFORMATIE OP DEZE SITE IS ONZE ERVARING MET HET PRODUCT. ALS U WILT DELEN UW ERVARING LATEN WETEN.

DISCLAIMER VOOR SCHADE AAN UW COMPUTER OF SOFTWARE VAN INTERACTIE MET DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN. BEZOEKER NEEMT ALLE RISICO VAN VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE CORRUMPERENDE FACTOREN.

De website aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan computers of software van de bezoeker of een persoon die de bezoeker vervolgens communiceert met van beschadigen code of gegevens die per ongeluk wordt doorgegeven aan de computer van de bezoeker. Nogmaals, bezoeker uitzicht en interageert met deze site, of banners of pop-ups of reclame getoond daarop, op eigen risico.

DISCLAIMER VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN DOWNLOADS

Bezoeker downloads informatie van deze site op dit eigen risico. Website maakt geen garantie dat de downloads zijn vrij van corrumperende computercodes, inclusief, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Door bekijken, gebruiken of interactie op enigerlei wijze met deze site, met inbegrip van banners, advertenties of pop-ups, downloads, en als een voorwaarde van de website te laten zijn wettige, bezoeker voor eeuwig afziet oke aan vorderingen van schade van om het even welk en alle beschrijving gebaseerd op enige oorzakelijke factor wat resulteert in mogelijke schade, ongeacht hoe gruwelijke of uitgebreid, of fysieke of emotionele, voorzienbare of onvoorzienbare, of persoonlijke of zakelijke aard.

SCHADELOOSSTELLING

Bezoeker stemt ermee in dat ingeval hij, dat de Website is verplicht beschadigt te betalen voor, belooft de bezoeker, als voorwaarde voor viewing, te vergoeden de Website voor iedereen.

INZENDINGEN

Bezoeker stemt als voorwaarde voor viewing, dat alle communicatie tussen de bezoeker en de Website een inzending wordt geacht. Alle inzendingen, met inbegrip van delen daarvan, afbeeldingen daarop opgenomen, of de inhoud van de indiening, wordt het exclusieve eigendom van de Website en kunnen worden gebruikt, zonder verdere toestemming voor commercieel gebruik zonder extra behandeling van welke aard ook. Bezoeker stemt ermee in alleen deze inlichtingen aan de Website, die hij wil altijd toestaan de Website te gebruiken op een manier naar eigen goeddunken. “Inzending” is ook een bepaling van de Privacy Policy.

AANKONDIGING

Geen extra mededeling van welke aard ook, voor welke reden gepaste bezoeker en bezoeker uitdrukkelijk is garandeert een begrip dat het recht om op te merken is afstand als voorwaarde voor toestemming om te bekijken of interactie met de website.

GESCHILLEN

Als onderdeel van de overweging dat de Website vereist voor het bekijken, gebruiken of de interactie met deze website, bezoeker stemt ermee in bindende arbitrage te gebruiken voor elke vordering, geschil of controverse (“CLAIM”) van welke aard ook (hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins) die voortvloeien uit of verband houden met deze aankoop, dit product, met inbegrip verzoek kwesties, gebruik privacy-kwesties, en de voorwaarden van kwesties. In het geval de bezoeker de heersende partij is, wordt de bezoeker de kosten van eigen procureursprijzen kale. Website behoudt het recht om te procederen Vistor in een rechtbank in het rechtsgebied van de Website van keuze.

In geen geval mag de kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant hebben het recht om naar de rechter of een jury. Viewer, bezoeker, lid, abonnee of klant zal niet hebben het recht om deel te nemen in pre-trial ontdekking behalve zoals bepaald in het Reglement; hebt u niet het recht om deel te nemen als een vertegenwoordiger of lid van een klasse van eisers met betrekking tot een claim onder voorbehoud van arbitrage; beslissing van de arbiter is definitief en bindend met beperkte rechten van beroep.

De heersende partij worden vergoed door de andere partij voor alle kosten in verband met het geschil arbitrage, inclusief advocaatkosten, incassokosten, onderzoek honoraria, reiskosten.

JURISDICTIE

En locatie als elke aangelegenheid betreffende deze aankoop wordt ingesteld bij een rechtbank, pre- of post-arbitrage, Viewer, bezoeker, lid, abonnee of klant stemt ermee in dat de enige en juiste bevoegd is om de staat en de stad aangegeven de Contactgegevens van de web eigenaar, tenzij anders aangegeven hier. In het geval dat geschillen in een federale rechtbank is, moet de juiste rechtbank het Federale Hof van de keuze van de websites.

Facturatie model en annulering/restitutie beleid

Terugbetalingen kunnen worden aangevraagd contact opnemen met klantenondersteuning door te klikken op de link in de voettekst van de website, tenzij anders vermeld in de aanbieding.

TOEPASSELIJK RECHT

Viewer, bezoeker, lid, abonnee of klant stemt ermee in dat het toepasselijke recht te worden toegepast in alle gevallen die van de staat van de Website vermelding in onze contactgegevens zullen.

CONTACT INFORMATIE

De exploitant van deze website kan worden bereikt op info@winwinwonen.nl